Course curriculum

 • 1

  Syfte

  • Syfte

  • Syfte, om kursen

  • Presentation, om mig

 • 2

  Träff 1 Psykisk hälsa/ohälsa/komma igång EQ

  • Träff 1

  • Övning 1

  • Övning 2

 • 3

  Träff 2, energier fortsätta träna EQ

  • Träff 2, del 1

  • Övning 1

  • Övning 2

  • Övning 3

  • Träff 2, del 2

  • Till nästa gång

 • 4

  Träff 3, Fördomar och medvetenhet

  • Fördomar, medvetenhet

  • Övning 1

  • Övning 2

  • Sammanfattning, till nästa gång

 • 5

  Träff 4, Medvetenhet fort., rädsla/blockeringar

  • Video 1, träff 4

  • Övning 1

  • Övning 2

  • Övning 3

  • Sammanfattning och till nästa träff

 • 6

  Träff 5, Älska sig själv och skuldtankar/känslor

  • Video 1, träff 5

  • Övning 1

  • Övning 2

  • video 2

 • 7

  Träff 6, Självkänsla, egoism och EQ

  • Video 1, Självkänsla, egoism, EQ

  • Övning 1

  • Övning 2

  • Övning 3

  • Sammanfattning, nästa kurs tillfälle

 • 8

  Träff 7, Energitjuvar/Narcissism, lyssna till ditt hjärtas röst och intution

  • Video 1, Energitjuvar/narcissism, intution

  • Övning 1

  • Övning 2

  • Övning 3

  • Video, del 2 Sammanfattning o nästa tillfälle

 • 9

  Träff 8, Neuroligiska diagnoser, din integritet, självkritik/

  • Video 1, del 1

  • Övning 1

  • Övning 2

  • Övning 3

  • Övning 4

  • Video del 2

 • 10

  Träff 9, Jobba med dina drömmar o mål

  • Video del 1

  • Övning 1

  • Övning 2

  • Övning 3

  • Video, del 2

 • 11

  Träff 10, Din fulla potential o helheten i samhället

  • Video, del 1

  • Övning 1

  • Övning 2

  • Video del 2